Keravan Musiikkiopisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet harrastaa musiikkia

Julkaistu:

Kasvatus- ja opetustoimialasta tulee kuntien suurin toimiala, mikäli sote-uudistus toteutuu. Taiteen perusopetuksella on selkeä toiminnallinen yhteys kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialaan ja yhteistyö Kasvon kanssa on ollut tiivistä ja hyvin toimivaa.

Haluamme tuoda esiin musiikkikasvatuksen merkityksen osana lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvatusta ja kehitystä.

Musiikin opiskelu lisää lapsen luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä kehittää lapsen keskittymiskykyä. Tutkitusti musiikkiharrastus voi parantaa

  • luovaa kriittistä ajattelua
  • ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä
  • tietojen käsittelyä ja päätöksentekoa
  • lukutaitoa ja kielen kehitystä
  • matemaattisia saavutuksia

Musiikin harrastamisella ja tuottamisella on todettu olevan kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka kulkeutuvat harrastajien mukana laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille. Musiikkiopistolaisesta kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja. 

Keravan Musiikkiopisto on taiteen perusopetusta antava, yksityinen, Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry:n ylläpitämä oppilaitos. Opetussuunnitelman perusteet vahvistaa Opetushallitus, ja opiskelu on tavoitteellista, joskaan ei välttämättä ammattiin tähtäävää. Keravan Musiikkiopiston oppilasmäärä on 700 sisältäen sekä taiteen perusopetuksen oppimäärää suorittavat, aikuisopiskelijat että musiikkileikkikoululaiset. Opetusta annetaan niin klassisessa musiikissa kuin Pop/jazz -osastolla. Lisäksi musiikkiopiston opettajat opettavat musiikkileikkikouluryhmiä päiväkodeissa. Musiikkiopistoyhdistys on yksi Taidepäiväkoti Konstin perustajajäsenistä, ja yhteistyö Konstin kanssa jatkuu edelleen tiiviinä.

Haluamme jatkossakin ylläpitää korkeatasoista ja ajan hermolla olevaa opetusta, mikä tarkoittaa ammattitaitoista henkilökuntaa, toimintaan soveltuvia toimitiloja ja ajantasaista tekniikkaa.

Musiikkiopistolla on henkilökuntaa yhteensä 43 ja taiteen perusopetusta tapahtuu säännöllisesti neljässä eri toimipisteessä, Asemansillan tiloissa, Musakartanolla Lapilassa, Sompion koululla ja Kurkelan koululla. Opiston hallinto toimii Asemansillan tiloissa. Toiminnan hajautuminen näin moneen toimipisteeseen on ongelmallista sekä opetuksen että henkilökunnan näkökulmasta. Lisäksi nykyiset opetustilat ovat huonokuntoisia eivätkä vastaa opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksia oppimisympäristöstä. Ratkaisua tilakysymykseen ei toistaiseksi ole löytynyt, eikä toimintaan soveltuvia tiloja ole ollut tarjolla.

Oppilaat otetaan musiikkiopistoon lukuvuodelle 2021-2022 ilmoittautumisjärjestyksessä osoitteessa kemu.eepos.fi. Opetustarjontaan voi tutustua verkkosivuilla. www.keravanmusiikkiopisto.fi.

Nina Rissanen                                                   Elina Hirvonen

Musiikkiopiston rehtori                                hallituksen puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

6.6.2021

Asuntopolitiikka

Toimiessani Keravan yrittäjien puheenjohtajana tapasin aika ajoin erilaisissa tilaisuuksissa kaupunginjohtajaa. Muistan vieläkin elävästi, kun silloinen kaupunginjohtaja esitti huolensa siitä, että

12.5.2021

Ystävän puheenvuoro

Päivi Peloton Tutustuin Päiviin vuosituhannen alussa, hän oli Keravan Musiikkiopiston talouspäällikkö, minä hallituksessa. Vedimme tuolloin läpi raskaan muutosprosessin opiston hallinnossa.

10.5.2021

Koronakevät 2020, joka jatkuu ja jatkuu ..

Korona iski vuosi sitten keskelle vuoden kiireisintä työrupeamaa. Päivät uurastin tilinpäätöksiä/veroilmoituksia ja yöt mietin perhettäni, ystäviäni (suurin osa yrittäjiä) ja